ศูนย์แปลภาษา บริษัทแปลภาษา บริษัทแปลเอกสาร บริษัทรับแปลเอกสาร

GDM TRANSLATION ศูนย์แปลภาษา บริษัทแปลเอกสาร บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์แปลกว่า 10 ปี แปลภาษาครอบคลุมมากกว่า 10 ภาษาพร้อมทีมงานกฎหมายเชี่ยวชาญแปลภาษากฎหมายและเอกสารเฉพาะทาง


ศูนย์แปลเอกสาร ศูนย์แปลภาษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จำกัดซึ่งชื่อเว็ปไซต์นั้นคือ GDMTRANSLATION ย่อมาจาก Grand Mercantile Translation ที่พร้อมให้บริการด้านภาษาในทุกรูปแบบ โดยทางศูนย์แปลเอกสาร ศูนย์แปลภาษา บริษัทแปลภาษา บริษัทแปลเอกสารเล็งเห็นความสำคัญของภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจและการศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพของงาน อาทิเช่น รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารด่วน แปลเอกสารพร้อมรับรอง รับแปลซับไตเติ้ล รับแปลคู่มือ รับแปลเว็บไซต์ รับแปลเอกสารกฏหมาย บริการโนตารี เป็นต้น ส่งงานตรงต่อเวลาที่กำหนด ด้วยราคาสมเหตุสมผล และทางศูนย์แปลขอยืนยันในคุณภาพงานแปล ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจและการศึกษา โดยถือคติว่า การมอบประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกค้า


เรามุ่งเน้นการให้บริการแปลเอกสาร
แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ แปลภาษานานาชาติ ภายใต้กรอบ Green Business และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการของเรา เราใส่ใจในการในทุกบริการที่เรานำเสนอ และ เป็นศูนย์แปลเอกสาร ศูนย์แปลภาษาคุณภาพ ที่ให้บริการแปลคุณภาพ ในราคายุติธรรม รวมทั้งบริการรับรองเอกสาร รับรองคำแปลโดยทนายความ รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม การให้บริการล่ามแปลภาษา แก่คุณลูกค้าทุกท่าน

รับแปลเอกสารครอบคลุมทุกประเภท

GDM Translation ให้บริการรับแปลเอกสารที่ครอบคลุม ด้วยทีมงานอาชีพ เราจึงรู้ถึงความต้องการของลูกค้า การรับแปลเอกสารของเราช่วยให้ลูกค้าเอกสารที่เราแปลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารด่วน รับแปลคู่มือ รับแปลซับไตเติ้ล รับแปลเว็บไซต์ รับแปลเอกสารกฏหมาย แปลคำโฆษณา แปลใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ เราล้วนแล้วแต่ใช้ผู้ที่มีความสามารถในการตีความภาษา ซึ่งการแปลเอกสาร ไม่ใช่อาศัยเพียงแต่ความรู้ด้านภาษาเท่านั้น ผู้แปลต้องมีความสามารถในการตีความ และเล่นคำ หรือใช้คำที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทางศูนย์แปลมีความภาคภูมิใจในทีมงานแปลทุกท่านของเรา เนื่องจากทีมงานแปลทุกท่านล้วนแล้วแต่ผ่านประสบการณ์แปล และการอ่านมากมาย จึงทำให้แปลเอกสารออกมาได้อย่างถูกต้อง

 

ภาษาที่เรารับแปลเอกสาร มีดังนี้


บริการรับรอง (แปลเอกสารพร้อมรับรอง)


บริษัทแปลเอกสาร บริษัทรับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ใกล้ฉัน แปลเอกสารพร้อมรับรอง รับแปลคู่มือ รับแปลซับไตเติ้ล รับแปลเว็บไซต์ รับแปลเอกสารกฏหมาย ศูนย์แปลภาษา บริษัทแปลภาษา รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ บริการโนตารี

รับแปลเอกสารราคาถูก ราคาแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร แปลเอกสารถูก ราคาแปลเอกสาร
ยุติธรรม คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม

งานคุณภาพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล

ค่าบริการแปลเอกสาร

ทางศูนย์แปลมีการคำนวนค่าบริการแปลเอกสาร ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมแก่ลูกค้า โดยการคำนวนราคานั้นจะอ้างอิงจากต้นฉบับว่าเป็นเนื้อหาประเภทใด และประเมินระยะเวลาที่สามารถนำส่งให้แก่ผู้ใช้บริการได้

ประเภทเอกสารรับแปล

รับแปลเอกสารทั่วไป, รับแปลภาษาอังกฤษ, รับแปลภาษาไทย, รับแปลเอกสารบริษัท,
รับแปลภาษาลาว, รับแปลภาษาเวียดนาม, รับแปลภาษาเขมร, รับแปลภาษาพม่า,
รับแปลภาษาจีน, รับแปลภาษาญี่ปุ่น, รับแปลภาษาเกาหลี, รับแปลภาษาฝรั่งเศส,
รับแปลเอกสารกฏหมาย, รับแปลสัญญา, รับแปลเอกสารด่วน, รับแปลบทคัดย่อ,
รับแปลบทความงานวิจัย, รับแปลภาษาเยอรมัน, รับแปลภาษามาเลเซีย, รับแปลภาษาดัทช์,
รับแปลภาษานอร์เวย์, รับแปลภาษาฟินแลนด์, รับแปลภาษาอินโดนีเซีย, รับแปลภาษาฮินดี,
รับแปลภาษาสเปน, รับแปลภาษาอิตาลี, รับแปลภาษาอาราบิก, รับแปลสิทธิบัตร, รับแปลโฆษณา, รับแปลเว็บไซต์, รับแปลเอกสารราชการ, รับแปลเอกสารขอวีซ่า,
รับแปลงบการเงิน, รับแปลรายงานประจำปี, รับแปลรายงานการประชุม,
รับแปลเอกสารทุกประเภท, รับแปลภาษานานาชาติ
ราคาแปลเอกสาร

ราคาแปลขึ้นอยู่กับ
ประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
ประเภทการรับรองเอกสาร

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

รับรองเอกสารโดยทนายความ (Notary Public)

เดินเรื่องรับรองกระทรวงการต่างประเทศ

ค่านิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศ
ราคาการรับรองเอกสาร

เริ่มต้น 500 /หน้า (ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

1000-1500 / หน้า (ราคาขึ้นอยู่กับเอกสาร)

1200 / ครั้ง

ชุดละ 400 บาท (ชำระแก่กระทรวง)

การคำนวนราคาแปลจะเป็นไปตามข้อมูลดังต่อไปนี้:

1. สำหรับไฟล์ MS Word อัตราค่าบริการแปลเอกสาร จะคำนวนจาก 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 16 และมีจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 350 คำ
2. สำหรับไฟล์ PDF คิดค่าบริการจากต้นฉบับ ซึ่งราคาจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทของข้อมูลในเอกสาร
3. กรณีที่มีรูปภาพประกอบ หรือ ตาราง และผู้ใช้บริการต้องการแปลในส่วนนั้น อาจมีค่าบริการเพิ่ม หรืออาจไม่มีหากเนื้อหามีจำนวนน้อย
4. กรณีที่มีรูปภาพประกอบ หรือ ตาราง และผู้ใช้บริการไม่ต้องแปลในส่วนนั้น ทางศูนย์แปลจะคิดราคาแปลเอกสารจากจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 400 คำต่อหน้า
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ 081-625-2552 หรือส่งเอกสารให้ประเมินราคาที่แท้จริงได้ทาง
email: gdmtranslation@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัทได้ค่ะ

ศูนย์แปลภาษา - บริษัทแปลภาษา - บริษัทแปลเอกสาร - รับแปลภาษาอังกฤษ

 


งานแปลคุณภาพ

ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในคุณภาพงานแปล เมื่อคุณจ้างแปลภาษาอังกฤษ และผลงานแปลของทางศูนย์แปล GDM TRANSLATION  โดยทางศูนย์แปลเอกสาร ให้บริการลูกค้าทุกท่านในระดับที่เท่ากันค่ะ ซึ่งก่อนทำการส่งงานแปลให้แก่ลูกค้า ทางศูนย์แปลมีบริการตรวจเช็คเอกสาร เพื่อความเรียบร้อยและถูกต้องของเนื้อหาให้มากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เอกสารที่ได้รับจากศูนย์แปล  GDM TRANSLATION  นั้นมีความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้เลย

ราคาแปลเอกสาร

ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าการประเมินราคาของศูนย์แปลนั้น เป็นราคาแปลที่เป็นธรรมและประเมินตามความจริง โดยคำนวนจากเนื้อหาต้นฉบับ ไม่ว่าฉบับแปลจะถูกแปลออกมามีจำนวนหน้าเท่าใดก็ตาม นอกเหนือจากเหตุเร่งด่วนที่เกิดจากความต้องการของทางลูกค้า ซึ่งลูกค้าขอรับงานเร็วขึ้นกว่ากำหนด ทางศูนย์แปลจะพิจารณาเป็นรายครั้ง หากทางศูนย์แปลได้ทำการแปลเอกสารของทางผู้ใช้บริการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

บริการแปลภาษานานาชาติ

ทางศูนย์แปลให้บริการ แปลภาษา นอกจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้ว ทางศูนย์แปลยังให้บริการแปลภาษานานาชาติอื่นๆอีกด้วย ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มได้ค่ะสำหรับการแปลภาษาอื่นๆ โดยสามารถส่งงานให้ประเมินราคาแปลเอกสารได้ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะครอบคลุมภาษาในกลุ่มธุรกิจอาเซี่ยน ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาอาราบิค ภาษามาเลย์ และภาษาในทวีปเอเชียหลักๆ ภาษาในทวีปยุโรป และอื่นๆ

ปกปิดความลับ

ศูนย์แปลยังมีนโยบายปกปิดเอกสารของลูกค้าทุกท่าน (ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือลูกค้าท่านอื่นๆ) ทางศูนย์แปลจะไม่ทำการเปิดเผยงานแปล ไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับหรือฉบับแปลให้แก่ลูกค้าท่านอื่นโดยเด็ดขาด ดังนั้น ศูนย์แปลขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงผลงานแปล โดยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นการแปลตัวอย่างงานให้แก่คุณลูกค้าทุกท่านแทนค่ะ และเนื่องจากสาเหตุนี้ ศูนย์แปลจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้โอกาสศูนย์แปลได้แปลงานชิ้นสำคัญค่ะ

บริการครบวงจร

ผนอกจากบริการแปลเอกสารแล้ว ทางศูนย์แปลยังขอมอบบริการอื่นๆเช่น บริการรับรองเอกสาร รับรองโดยทนายความ รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม บริการล่ามแปลภาษา พิมพ์เอกสาร พิมพ์ภาษา  จัดวางรูปแบบ จัดวางหน้า แปลเว็บไซต์ รับทำอาร์ทเวิร์ค และมีบริการวางซับไตเติ้ล ด้วยโปรแกมที่ทันสมัย พร้อมบริการพากย์เสียง ที่ห้องอัดเสียงของศูนย์แปลที่มีความทันสมัย และมีหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ

วิธีการส่งมอบงานแปล
ทางศูนย์แปลเอกสารสามารถส่งงานแปลให้ได้ทาง