รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น

ทีมแปลคุณภาพ คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม มีตราประทับรับรองคำแปล

รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา บริษัทแปลภาษา

GDM TRANSLATION ศูนย์แปลภาษา บริษัทแปลภาษา รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์แปลกว่า 10 ปี สามารถรองรับงานแปลได้ทุกประเภท

ทางศูนย์แปล GDM Translation ยินดีให้บริการในการ รับแปลภาษา แก่ลูกค้าทุกๆท่าน ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดนั้นมีสูงขึ้นมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการใช้ภาษาจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ ดังนั้นศูนย์แปลภาษา GDM จึงขอมอบบริการ รับแปลภาษาให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อช่วยให้การติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติเป็นไปได้ด้วยดี หรือการซื้อขายกับชาวต่างชาติเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยเรายึดถือนโยบายหลักคือ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และราคาเหมาะสม เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเวลาอันไม่ช้านี้ การใช้ภาษาต่างชาติ หรือภาษาที่สามจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการติดต่อธุรกิจ หรือการขยายตัวทางการตลาด 

ทีมแปลของศูนย์ GDM ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาษา ที่มีประสบการณ์ในการแปลเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ขึ้นไปทุกท่าน โดยแต่ละท่านได้ผ่านการ แปลภาษา มาหลายงาน ซึ่งการแปลภาษาไทย เป็นภาษาอื่นๆ ทางศูนย์จะใช้นักแปลชาวไทย ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมด้วยความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างดีในการแปลเป็นผู้ดำเนินการ แปลภาษา และให้นักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาทำการตรวจทานภาษาอีกครั้งหนึ่ง

หรือภาษาอื่นๆเป็นภาษาไทย ทางศูนย์จะใช้นักแปลชาวไทย ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมด้วยความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างดีในการแปล และนอกจากนี้หากลูกค้าต้องการแปลภาษาอื่นๆเป็นภาษาอังกฤษ หรือ แปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอื่นๆ ทางศูนย์แปลจะให้เจ้าของภาษานั้นๆเป็นผู้แปลและทำการตรวจทานงานทุกครั้งก่อนส่งงานให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ลูกค้าสามารถมั่นใจความถูกต้องของเนื้อหาที่แปล และมั่นใจในราคาแปล ของศูนย์แปลว่าราคาเป็นธรรมแก่ลูกค้าทุกท่านแน่นอน

เอกสารที่ รับแปลภาษา มีดังนี้

รับแปลเอกสารราชการ

เป็นภาษาอังกฤษ และเป็นภาษาอื่นๆ อาทิเช่น แปลใบรบ. แปลใบหย่า แปลสูติบัตร แปลบัตรประชาชน แปลพาสปอร์ต แปลโฉนดที่ดิน แปลเอกสารราชการ แปลหนังสือเดินทาง แปลใบรับรองแพทย์ แปลใบรับรองบุตร แปลใบรับรองการทำงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแปลจากภาษานานาชาติเป็นภาษาไทย หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือต้องการแปลจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติอื่นๆได้ค่ะ โดยทางศูนย์แปลมีการรับรองการแปลจากทางบริษัทให้ด้วยค่ะ
รับแปลเอกสารทางกฏหมาย

อาทิเช่น แปลคำสั่งศาล แปลสัญญาเช่า แปลงานกฏหมาย แปลสัญญาจ้างงาน แปลสัญญาทางธุรกิจ แปลหนังสือมอบอำนาจ แปลหนังสือค้ำประกัน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแปลจากภาษานานาชาติเป็นภาษาไทย หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือต้องการแปลจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติอื่นๆได้ค่ะ โดยทางศูนย์แปลมีการรับรองการแปลจากทางบริษัทให้ด้วยค่ะ
รับแปลเอกสารทางธุรกิจ

อาทิเช่น แปลงบดุล แปลสิทธิบัตร แปลใบสำคัญรับ แปลใบสำคัญจ่าย แปลทะเบียนการค้า แปลงบการเงิน แปลรายงานการประชุม แปลหนังสือรับรอง แปลคู่มือ แปลเอกสารทางบัญชี แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลคู่มือการใช้สินค้า แปลโบชัวร์ แปลแผ่นพับโฆษณา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแปลจากภาษานานาชาติเป็นภาษาไทย หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือต้องการแปลจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติอื่นๆได้ค่ะ โดยทางศูนย์แปลมีการรับรองการแปลจากทางบริษัทให้ด้วยค่ะ
รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลเอกสารวิชาการ อาทิเช่น แปลวิทยานิพนธ์ แปลบทความ แปลงานวิจัย แปลบทคัดย่อ แปลงานวิทยาศาสตร์ แปลงานแพทย์ศาสตร์ แปลงานเภสัชศาสตร์ แปลงานบริหารธุรกิจ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแปลจากภาษานานาชาติเป็นภาษาไทย หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือต้องการแปลจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติอื่นๆได้ค่ะ เรามีทีมงานแปลงานนักศึกษาคุณภาพราคาไม่แพงไว้ให้บริการท่านค่ะ พร้อมกันนี้เรายังเก็บเอกสารเหล่านี้เป็นความลับด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารภาษาต่างๆ อาทิเช่น แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสาคู่ภาษาอื่นๆ แปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย แปลภาษาจีน แปลภาษาเยอรมัน แปลภาษาญึ่ปุ่น แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาฝรั่งเศส แปลภาษารัสเซีย แปลภาษาพม่า แปลภาษาลาว แปลภาษาเวียดนาม แปลภาษาเขมร แปลภาษาอินเดีย แปลภาษาอื่นๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ซึ่งสามารถแปลจากภาษานานาชาติเป็นภาษาไทย หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือต้องการแปลจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติอื่นๆได้ค่ะ โดยทางศูนย์แปลมีการรับรองการแปลจากทางบริษัทให้ด้วยค่ะ 
รับแปลเอกสารอื่นๆ

รับแปลภาษาอังกฤษ อาทิเช่น แปลเรซูเม่ แปลอีเมลล์ แปลหนังสือเรียน แปลบทความนิตยาสาร แปลเว็ปไซต์ แปลจดหมาย แปลหนังสือพิมพ์ แปลเอกสารวีซ่า แปลใบสมัครงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแปลจากภาษานานาชาติเป็นภาษาไทย หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือต้องการแปลจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติอื่นๆได้ค่ะ โดยทางศูนย์แปลมีการรับรองการแปลจากทางบริษัทให้ด้วยค่ะ
รับแปลซับไตเติ้ลหนังจากคู่ภาษาอื่นๆ

รับถอดเทปไฟล์เสียง และบริการอื่นๆมากมาย ซึ่งสามารถแปลจากภาษานานาชาติเป็นภาษาไทย หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือต้องการแปลจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติอื่นๆได้ค่ะ โดยทางศูนย์แปลมีการรับรองการแปลจากทางบริษัทให้ด้วยค่ะ

ภาษาที่เรารับแปลเอกสาร มีดังนี้


 


 
หากท่านต้องการใช้บริการ รับแปลภาษา สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ แฟกซ์
หรือจะมาเองที่สำนักงานเลยก็ได้ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:30 น. [จันทร์ - ศุกร์]


ศูนย์แปลภาษา บริษัทแปลภาษา มีทีมงานพร้อมบริการท่านด้วยใจ ตลอด 24 ชั่วโมง (ทางโทรศัพท์)

โทร : 081-625-2552 หรือ 087-571-5885

Line@ ID : @gdmtranslation

E-mail : gdmtranslation@gmail.com , info@gdmtranslation.com