รับแปลงานวิจัย รับแปลบทคัดย่อ

แปลบทคัดย่อด่วน รับแปลงานวิจัยต่างประเทศ รับแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษ หาที่แปลงานวิจัย

ทีมแปลคุณภาพ คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม มีตราประทับรับรองคำแปล

รับแปลงานนักศึกษา แปลงานวิจัย แปลบทความ แปลบทคัดย่อ
ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ เน้นความถูกต้อง ราคานักศึกษา

รับแปลงานวิจัย รับแปลงานภาษาอังกฤษ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์แปลเอกสาร GDM ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยนักศึกษาที่เป็นอนาคตของประเทศ ด้วยการ แปลเอกสารงานวิจัยของต่างประเทศ ให้แก่น้องๆนักศึกษา เพื่อที่จะได้อ่านทำความเข้าใจและนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางศูนย์แปลเรายังได้ช่วยให้นักศึกษาหลายๆท่านได้นำเสนอผลงานการวิจัย ได้ตีพิมพ์ยังวรสารต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมนานาชาติหรือเป็นงานส่ง Journal ก็ตาม อีกทั้งยังได้ช่วยให้บริการแปลบทคัดย่อ แปลดุษฎีนิพนธ์ แปลวิทยานิพนธ์ ให้แก่น้องๆเพื่อส่งเล่มจบการศึกษา และบริการของเรา ยังได้รับการบอกกล่าวปากต่อปาก ทั้งในเรื่องของคุณภาพการแปล ราคาแปล และระยะเวลาที่เรานำส่งงานให้แก่ลูกค้า ดังนั้นเราจึงขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ใช้บริการ และจะขอยึดมั่นในบริการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ศูนย์แปลของเราขอมอบความมั่นใจในการแปลว่า น้องๆนักศึกษาอ่านงานวิจัยที่ศูนย์แปล ได้ทำการแปลให้รู้เรื่องอย่างแน่นอน และรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาในงานวิจัยค่ะ เนื่องจากทีมงานแปลเราได้ทำการคัดสรรมาเป็นอย่างดี และการันตี อ่านแล้วเข้าใจแน่นอนค่ะ ดังนั้นราคาแปลเอกสารงานวิจัยจึงขึ้นอยู่กับสาขา และระยะเวลาในการแปล ซึ่งเราไม่สามารถแจ้งได้แน่นอนว่าราคาแปลของเราจะเท่าไหร่จนกว่าจะได้เห็นเอกสารค่ะ

เอกสารงานวิจัยที่เรารับแปล ประกอบด้วย

แปลงานวิจัยต่างประเทศ แปลบทคัดย่อภาษาไทย แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลบทความ
แปลวิทยานิพนธ์ แปลดุษฎีนิพนธ์ แปลบทความงานวิจัย งานวิชาการทุกประเภท

 


 

รับแปลบทคัดย่อ - แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่องานวิจัย

ก่อนอื่น เรามาเข้าใจก่อนว่าบทคัดย่อคืออะไรบทคัดย่อคือการสรุปงานวิจัยที่สมบูรณ์ในรูปแบบที่สั้นและกระชับ ความสำคัญของบทคัดย่อก็คือถ้าเราเขียนได้ดี ก็จะทำให้ผู้อ่านนั้นมีความต้องการที่จะศึกษางานของเรามากขึ้น ซึ่งในบทคัดย่อนั้นจะประกอบด้วยแรงจูงใจ หรือที่มาของความสำคัญ แตกประเด็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการปรับปรุง ที่ส่งผลให้งานวิจัยเรามีข้อเด่น ผลลัพธ์ของการวิจัย และบทสรุป ซึ่งการแปลบทคัดย่อให้เป็นภาษาอังกฤษ ต้องอาศัยทักษะและความรู้เข้าประกอบ เพื่อถ่ายทอดความหมายที่แท้จริงเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเราจึงใช้ทีมงานที่เคยผ่านการวิจัย และผ่านการตีพิมพ์ผลงานต่างประเทศเป็นผู้แปล เพื่อการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ถูกต้อง ติดต่อแปลบทคัดย่อ หรือจ้างแปลบทคัดย่อได้ที่ 081-625-2552 หรือส่งอีเมล์ gdmtranslation@gmail.com

สาขาที่รองรับแปลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์

• แปลงานด้านการแพทย์
• แปลงานด้านวิทยาศาสตร์
• แปลงานด้านการบริหาร
• แปลงานด้านการบัญชี
• แปลงานด้านการกฏหมาย
• แปลงานด้านเทคนิค
• แปลงานด้านการศึกษา
• แปลงานด้านสังคมศาสตร์
• แปลงานด้านภาษาศาสตร์
• แปลงานด้านการโรงแรม
• และอื่นๆอีกมากมาย