รับแปลภาษาอาเซียน รับสอนภาษาอาเซียน รับอบรมภาษา ล่ามภาษาอาเซียน

ให้บริการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ AEC ด้วยบริการ บริการแปลภาษา บริการแปลเอกสาร บริการสอนภาษา

ทีมแปลคุณภาพ คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม มีตราประทับรับรองคำแปล

รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ
ศูนย์แปลเอกสาร GDM TRANSLATION อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ ซึ่งชื่อเว็ปไซต์นั้นคือ GDMTRANSLATION ย่อมาจาก Grand Mercantile Translation ที่พร้อมให้บริการด้านภาษาในประชาคมอาเซียนในทุกรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย 10 ประเทศอาเซียน โดยทางศูนย์แปลเล็งเห็นความสำคัญของภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการมาถึงของ AEC ดังนั้นจึงตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพของงานแปลเอกสาร ตระถึงความสำคัญในการให้บริการแปลภาษา 10 ภาษาประเทศอาเซียน ที่บริการของเรานั้นประกอบไปด้วย บริการ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาอาหรับ (อาราบิค) รับแปลภาษาอินโดนีเซีย รับแปลภาษามาเลเซีย รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาเวียดนาม (เวียตนาม) รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา เราขอมอบงานแปลคุณภาพ ส่งงานตรงต่อเวลาที่กำหนด ด้วยราคาสมเหตุสมผล และทางศูนย์แปลขอยืนยันในคุณภาพงานแปล ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจและการศึกษา โดยถือคติว่า การมอบประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกค้า

เพราะเรามีศักยภาพ มีนักแปลในสังกัดที่มีประสบการณ์และความสามารถในการ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาอาหรับ (อาราบิค) รับแปลภาษาอินโดนีเซีย รับแปลภาษามาเลเซีย รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาเวียดนาม (เวียตนาม) รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาเขมร เราจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลทุกงานที่ส่งมอบโดยศูนย์แปลภาษา GDMTRANSLATION นั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน ลูกค้าที่มาติดต่อจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะแปลงานน้อยหรืองานมาก ท่านก็ได้รับบริการแปลที่ดีทุกๆงานค่ะ ดังนั้น เราจึงพร้อมมอบบริการเพื่อต้อนรับการมาถึงของอาเซียนในไม่ช้านี้ค่ะ

รับแปลภาษาพม่า - แปลภาษาพม่า ศูนย์แปลภาษาพม่า
ศูนย์แปลเอกสาร GDM TRANSLATION อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ ซึ่งชื่อเว็ปไซต์นั้นคือ GDMTRANSLATION ย่อมาจาก Grand Mercantile Translation ที่พร้อมให้บริการด้านภาษาในประชาคมอาเซียนในทุกรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย 10 ประเทศอาเซียน โดยทางศูนย์แปลเล็งเห็นความสำคัญของภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการมาถึงของ AEC เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้ พนักงานชาวพม่าเริ่มมีจำนวนมากขึ้น และประเทศพม่ากำลังจะเปิดประเทศ ดังนั้นการสื่อสาร เจรจา หรือคู่มือพนักงาน หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารธุรกิจอื่นๆ จึงจำเป็นต้องถูกแปลเป็นภาษาพม่า เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวก และราบรื่น และเป็นการให้เกียรติผู้อ่านและคู่ค้าที่แปลภาษาพม่าของเอกสารให้เขาอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เราจึงมีบริการรับแปลภาษาพม่า เพื่อลูกค้า และองค์กรต่างๆ เพื่อนำเอกสารของท่านมาแปลเป็นภาษาพม่าเพื่อให้พนักงานในโรงงาน หรือคู่ค้าได้อ่านทำความเข้าใจค่ะ เพราะเรามีศักยภาพ มีนักแปลในสังกัดที่มีประสบการณ์และความสามารถในการ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาพม่า เราจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลทุกงานที่ส่งมอบโดยศูนย์แปลภาษา GDMTRANSLATION นั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน ลูกค้าที่มาติดต่อจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะแปลงานน้อยหรืองานมาก ท่านก็ได้รับบริการแปลที่ดีทุกๆงานค่ะ ดังนั้น เราจึงพร้อมมอบบริการเพื่อต้อนรับการมาถึงของอาเซียนในไม่ช้านี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถแปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย แปลภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า และแปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่าได้ค่ะ

รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาเวียตนาม - แปลภาษาเวียดนาม ศูนย์แปลภาษาเวียดนาม
ศูนย์แปลเอกสาร GDM TRANSLATION อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ ซึ่งชื่อเว็ปไซต์นั้นคือ GDMTRANSLATION ย่อมาจาก Grand Mercantile Translation ที่พร้อมให้บริการด้านภาษาในประชาคมอาเซียนในทุกรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย 10 ประเทศอาเซียน โดยทางศูนย์แปลเล็งเห็นความสำคัญของภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการมาถึงของ AEC เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้ พนักงานชาวเวียดนามเริ่มมีจำนวนมากขึ้น และประเทศเวียดนามกำลังจะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นการสื่อสาร เจรจา หรือคู่มือพนักงาน หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารธุรกิจอื่นๆ จึงจำเป็นต้องถูกแปลเป็นภาษาเวียดนาม เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวก และราบรื่น เราจึงมีบริการรับแปลภาษาเวียดนาม เพื่อลูกค้า และองค์กรต่างๆ เพื่อนำเอกสารของท่านมาแปลเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้พนักงานในโรงงาน หรือคู่ค้าได้อ่านทำความเข้าใจค่ะ เพราะเรามีศักยภาพ มีนักแปลในสังกัดที่มีประสบการณ์และความสามารถในการ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาเวียดนาม เราจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลทุกงานที่ส่งมอบโดยศูนย์แปลภาษา GDMTRANSLATION นั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน ลูกค้าที่มาติดต่อจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะแปลงานน้อยหรืองานมาก ท่านก็ได้รับบริการแปลที่ดีทุกๆงานค่ะ ดังนั้น เราจึงพร้อมมอบบริการเพื่อต้อนรับการมาถึงของอาเซียนในไม่ช้านี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย แปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเวียดนาม และแปลภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนามได้ค่ะ

รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา - แปลภาษาเขมร ศูนย์แปลภาษาเขมร
ศูนย์แปลเอกสาร GDM TRANSLATION อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ พร้อมให้บริการด้านภาษาในประชาคมอาเซียนในทุกรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย 10 ประเทศอาเซียน โดยทางศูนย์แปลเล็งเห็นความสำคัญของภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการมาถึงของ AEC เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้ พนักงานชาวกัมพูชาเริ่มมีจำนวนมากขึ้น และประเทศกัมพูชากำลังจะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นการสื่อสาร เจรจา หรือคู่มือพนักงาน หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารธุรกิจอื่นๆ จึงจำเป็นต้องถูกแปลเป็นภาษาเขมร เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวก และราบรื่น เราจึงมีบริการรับแปลภาษาเขมร เพื่อลูกค้า และองค์กรต่างๆ เพื่อนำเอกสารของท่านมาแปลเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้พนักงานในโรงงาน หรือคู่ค้าได้อ่านทำความเข้าใจค่ะ เพราะเรามีศักยภาพ มีนักแปลในสังกัดที่มีประสบการณ์และความสามารถในการ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาเขมร เราจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลทุกงานที่ส่งมอบโดยศูนย์แปลภาษา GDMTRANSLATION นั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน ลูกค้าที่มาติดต่อจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะแปลงานน้อยหรืองานมาก ท่านก็ได้รับบริการแปลที่ดีทุกๆงานค่ะ ดังนั้น เราจึงพร้อมมอบบริการเพื่อต้อนรับการมาถึงของอาเซียนในไม่ช้านี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถแปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทย แปลภาษาเขมรเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเขมร และแปลภาษาไทยเป็นภาษาเขมรได้ค่ะ

รับแปลภาษาจีน
ประเทศสิงคโปร์ ก็เป็นหนังในประเทศที่ใช้ภาษาจีนเช่นเดียวกัน ดังนั้น ศูนย์แปลเอกสาร GDM TRANSLATION อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ พร้อมให้บริการด้านภาษาในประชาคมอาเซียนในทุกรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย 10 ประเทศอาเซียน โดยทางศูนย์แปลเล็งเห็นความสำคัญของภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการมาถึงของ AEC เราทราบกันดีว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ประเทศไทยและสิงคโปร์จะมีการแลกเปลี่ยนพนักงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ภาษาจีน จึงเป็นภาษาที่สำคัญเป็นอย่างมาก และประเทศสิงคโปร์กำลังจะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นการสื่อสาร เจรจา หรือคู่มือพนักงาน หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารธุรกิจอื่นๆ จึงจำเป็นต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวก และราบรื่น เราจึงมีบริการรับแปลภาษาจีน เพื่อลูกค้า และองค์กรต่างๆ เพื่อนำเอกสารของท่านมาแปลเป็นภาษาจีนเพื่อให้พนักงานในโรงงาน หรือคู่ค้าได้อ่านทำความเข้าใจค่ะ เพราะเรามีศักยภาพ มีนักแปลในสังกัดที่มีประสบการณ์และความสามารถในการ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน เราจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลทุกงานที่ส่งมอบโดยศูนย์แปลภาษา GDMTRANSLATION นั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน ลูกค้าที่มาติดต่อจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะแปลงานน้อยหรืองานมาก ท่านก็ได้รับบริการแปลที่ดีทุกๆงานค่ะ ดังนั้น เราจึงพร้อมมอบบริการเพื่อต้อนรับการมาถึงของอาเซียนในไม่ช้านี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน และแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้ค่ะ

รับแปลภาษามาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย ก็เป็นหนังในประเทศที่ใช้ภาษาจีนและมาเลเซียเช่นเดียวกัน ดังนั้น ศูนย์แปลเอกสาร GDM TRANSLATION อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ พร้อมให้บริการด้านภาษาในประชาคมอาเซียนในทุกรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย 10 ประเทศอาเซียน โดยทางศูนย์แปลเล็งเห็นความสำคัญของภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการมาถึงของ AEC เราทราบกันดีว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ประเทศไทยและมาเลเซียจะมีการแลกเปลี่ยนพนักงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น มาเลเซีย จึงเป็นภาษาที่สำคัญเป็นอย่างมาก และประเทศมาเลเซียกำลังจะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นการสื่อสาร เจรจา หรือคู่มือพนักงาน หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารธุรกิจอื่นๆ จึงจำเป็นต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และภาษามาเลเซีย เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวก และราบรื่น เราจึงมีบริการรับแปลภาษาจีน เพื่อลูกค้า และองค์กรต่างๆ เพื่อนำเอกสารของท่านมาแปลเป็นภาษาจีนเพื่อให้พนักงานในโรงงาน หรือคู่ค้าได้อ่านทำความเข้าใจค่ะ เพราะเรามีศักยภาพ มีนักแปลในสังกัดที่มีประสบการณ์และความสามารถในการ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษามาเลเซีย เราจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลทุกงานที่ส่งมอบโดยศูนย์แปลภาษา GDMTRANSLATION นั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน ลูกค้าที่มาติดต่อจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะแปลงานน้อยหรืองานมาก ท่านก็ได้รับบริการแปลที่ดีทุกๆงานค่ะ ดังนั้น เราจึงพร้อมมอบบริการเพื่อต้อนรับการมาถึงของอาเซียนในไม่ช้านี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถแปลภาษามาเลเซียเป็นภาษาไทย แปลภาษามาเลเซียเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษามาเลเซีย และแปลภาษาไทยเป็นภาษามาเลเซียได้ค่ะ

รับแปลภาษาอาหรับ - รับแปลภาษาอาราบิค
ประเทศบรูไน ก็เป็นหนังในประเทศที่ใช้ภาษาอาราบิคและอาหรับเช่นเดียวกัน ดังนั้น ศูนย์แปลเอกสาร GDM TRANSLATION อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ พร้อมให้บริการด้านภาษาในประชาคมอาเซียนในทุกรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย 10 ประเทศอาเซียน โดยทางศูนย์แปลเล็งเห็นความสำคัญของภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการมาถึงของ AEC เราทราบกันดีว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ประเทศไทยและบรูไนจะมีการแลกเปลี่ยนพนักงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ภาษาอาหรับ หรือภาษาอาราบิค จึงเป็นภาษาที่สำคัญเป็นอย่างมาก และประเทศบรูไนกำลังจะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นการสื่อสาร เจรจา หรือคู่มือพนักงาน หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารธุรกิจอื่นๆ จึงจำเป็นต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ หรือภาษาอาราบิค เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวก และราบรื่น เราจึงมีบริการรับแปลภาษาอาหรับ หรือภาษาอาราบิค เพื่อลูกค้า และองค์กรต่างๆ เพื่อนำเอกสารของท่านมาแปลเป็นภาษาอาหรับ หรือภาษาอาราบิคเพื่อให้พนักงานในโรงงาน หรือคู่ค้าได้อ่านทำความเข้าใจค่ะ เพราะเรามีศักยภาพ มีนักแปลในสังกัดที่มีประสบการณ์และความสามารถในการ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอาหรับ หรือภาษาอาราบิค เราจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลทุกงานที่ส่งมอบโดยศูนย์แปลภาษา GDMTRANSLATION นั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน ลูกค้าที่มาติดต่อจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะแปลงานน้อยหรืองานมาก ท่านก็ได้รับบริการแปลที่ดีทุกๆงานค่ะ ดังนั้น เราจึงพร้อมมอบบริการเพื่อต้อนรับการมาถึงของอาเซียนในไม่ช้านี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถแปลภาษาอาหรับ หรือภาษาอาราบิคเป็นภาษาไทย แปลภาษาอาหรับ หรือภาษาอาราบิคเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาหรับ หรือภาษาอาราบิค และแปลภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ หรือภาษาอาราบิคได้ค่ะ

รับแปลภาษาลาว
ศูนย์แปลเอกสาร GDM TRANSLATION อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ ซึ่งชื่อเว็ปไซต์นั้นคือ GDMTRANSLATION ย่อมาจาก Grand Mercantile Translation ที่พร้อมให้บริการด้านภาษาในประชาคมอาเซียนในทุกรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย 10 ประเทศอาเซียน โดยทางศูนย์แปลเล็งเห็นความสำคัญของภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจและการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการมาถึงของ AEC เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้ พนักงานชาวลาวเริ่มมีจำนวนมากขึ้น และประเทศลาวกำลังจะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นการสื่อสาร เจรจา หรือคู่มือพนักงาน หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารธุรกิจอื่นๆ จึงจำเป็นต้องถูกแปลเป็นภาษาลาว เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวก และราบรื่น เราจึงมีบริการรับแปลภาษาลาว เพื่อลูกค้า และองค์กรต่างๆ เพื่อนำเอกสารของท่านมาแปลเป็นภาษาลาวเพื่อให้พนักงานในโรงงาน หรือคู่ค้าได้อ่านทำความเข้าใจค่ะ เพราะเรามีศักยภาพ มีนักแปลในสังกัดที่มีประสบการณ์และความสามารถในการ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาลาว เราจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลทุกงานที่ส่งมอบโดยศูนย์แปลภาษา GDMTRANSLATION นั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน ลูกค้าที่มาติดต่อจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะแปลงานน้อยหรืองานมาก ท่านก็ได้รับบริการแปลที่ดีทุกๆงานค่ะ ดังนั้น เราจึงพร้อมมอบบริการเพื่อต้อนรับการมาถึงของอาเซียนในไม่ช้านี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถแปลภาษาลาวเป็นภาษาไทย แปลภาษาลาวเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาว และแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาวได้ค่ะ