รับแปลเอกสารราคาถูก ราคาแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร แปลเอกสารถูก แปลเอกสารด่วน

ราคาแปลเอกสารยุติธรรม คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม
งานคุณภาพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล

ค่าบริการแปลเอกสาร

ทางศูนย์แปลมีการคำนวนค่าบริการแปลเอกสาร ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมแก่ลูกค้า โดยการคำนวนราคานั้นจะอ้างอิงจากต้นฉบับว่าเป็นเนื้อหาประเภทใด และประเมินระยะเวลาที่สามารถนำส่งให้แก่ผู้ใช้บริการได้

ประเภทเอกสารรับแปล

รับแปลเอกสารทั่วไป, รับแปลภาษาอังกฤษ, รับแปลภาษาไทย, รับแปลเอกสารบริษัท,
รับแปลภาษาลาว, รับแปลภาษาเวียดนาม, รับแปลภาษาเขมร, รับแปลภาษาพม่า,
รับแปลภาษาจีน, รับแปลภาษาญี่ปุ่น, รับแปลภาษาเกาหลี, รับแปลภาษาฝรั่งเศส,
รับแปลเอกสารกฏหมาย, รับแปลสัญญา, รับแปลเอกสารด่วน, รับแปลบทคัดย่อ,
รับแปลบทความงานวิจัย, รับแปลภาษาเยอรมัน, รับแปลภาษามาเลเซีย, รับแปลภาษาดัทช์,
รับแปลภาษานอร์เวย์, รับแปลภาษาฟินแลนด์, รับแปลภาษาอินโดนีเซีย, รับแปลภาษาฮินดี,
รับแปลภาษาสเปน, รับแปลภาษาอิตาลี, รับแปลภาษาอาราบิก, รับแปลสิทธิบัตร, รับแปลโฆษณา, รับแปลเว็บไซต์, รับแปลเอกสารราชการ, รับแปลเอกสารขอวีซ่า,
รับแปลงบการเงิน, รับแปลรายงานประจำปี, รับแปลรายงานการประชุม,
รับแปลเอกสารทุกประเภท, รับแปลภาษานานาชาติ
ราคาแปลเอกสาร

ราคาแปลขึ้นอยู่กับ
ประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
ประเภทการรับรองเอกสาร

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

รับรองเอกสารโดยทนายความ (Notary Public)

เดินเรื่องรับรองกระทรวงการต่างประเทศ

ค่านิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศ
ราคาการรับรองเอกสาร

เริ่มต้น 500 /หน้า (ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

1000-1500 / หน้า (ราคาขึ้นอยู่กับเอกสาร)

1200 / ครั้ง

ชุดละ 400 บาท (ชำระแก่กระทรวง)

การคำนวนราคาแปลจะเป็นไปตามข้อมูลดังต่อไปนี้:

1. สำหรับไฟล์ MS Word อัตราค่าบริการแปลเอกสาร จะคำนวนจาก 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 16 และมีจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 350 คำ
2. สำหรับไฟล์ PDF คิดค่าบริการจากต้นฉบับ ซึ่งราคาจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทของข้อมูลในเอกสาร
3. กรณีที่มีรูปภาพประกอบ หรือ ตาราง และผู้ใช้บริการต้องการแปลในส่วนนั้น อาจมีค่าบริการเพิ่ม หรืออาจไม่มีหากเนื้อหามีจำนวนน้อย
4. กรณีที่มีรูปภาพประกอบ หรือ ตาราง และผู้ใช้บริการไม่ต้องแปลในส่วนนั้น ทางศูนย์แปลจะคิดราคาแปลเอกสารจากจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 400 คำต่อหน้า
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ 081-625-2552 หรือส่งเอกสารให้ประเมินราคาที่แท้จริงได้ทาง
email: gdmtranslation@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัทได้ค่ะ

ค่าบริการในการรับรองเอกสาร

ค่าบริการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ ชุดละ 400 บาท (ต้นฉบับ-ฉบับแปล)
ค่าบริการเดินเรื่องรับรอง Service Charge เริ่มต้นที่ 1200 บาท
ค่าบริการแปลเอกสารที่จะนำไปรับรอง - ขึ้นอยู่กับเอกสารว่าเป็นเอกสารประเภทใด
ค่าธรรมเนียมรับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม เพื่อใช้รับรองงานประมูล เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท (ราคาไม่รวมค่าบริการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม)
ค่าบริการรับรองทนายความ หรือ Notary Public เพื่อใช้รับรองเอกสารที่ต้องการนำไปขึ้นแสดงในชั้นศาล หน้าแรก 1500 บาท หน้าต่อๆไป 1000-1200 บาท (หากมีจำนวนหน้าเยอะสามารถต่อรองราคาได้)

ลูกค้าสามารถโทรสอบถามราคาแปลเอกสารได้ที่ 081-625-2552 หรือส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ที่ gdmtranslation@gmail.com

ขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสาร:

1. จัดส่งเอกสารต้นฉบับ เพื่อคำนวนค่าบริการแปลเอกสาร และประมาณการกำหนดระยะเวลาในการแปลงานของท่าน

  • ทางอีเมล: gdmtranslation@gmail.com หรือ info@gdmtranslation.com
  • ทางไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่ตามด้านล่าง
  • ส่งเอกสารด้วยตัวท่านเอง
  • พนักงานส่งเอกสาร

2. ระบุชื่อผู้ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อที่สะดวกที่สุด

3. ระบุภาษาที่ต้องการแปลจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร เช่น อังกฤษเป็นไทย ญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ เป็นต้น

4. ทางศูนย์แปลจะติดต่อกลับเพื่อเสนอราคาและแจ้งกำหนดวันส่งงานแปลให้ท่านหลังจากได้รับเอกสารทันที

5. ท่านผู้ใช้บริการยืนยันการแปลด้วยการชำระค่าบริการแปล
หากยอดไม่เกิน 5,000 บาท กรุณาชำระค่าบริการจำนวนเต็มล่วงหน้า เพื่อยืนยันการแปลเอกสาร
หากยอดจำนวนมาก กรุณาชำระค่ามัดจำจำนวน 50% ของราคาแปลเอกสารที่เสนอล่วงหน้า เพื่อยืนยันการแปลเอกสาร และเมื่อถึงวันกำหนดรับงาน ทางศูนย์แปลจะแจ้งให้ผู้บริการทราบ พร้อมส่งเอกสารฉบับแปลจำนวนครึ่งหนึ่ง คละหน้าให้ทางผู้ใช้บริการ และจะส่งฉบับเต็มทั้งหมดให้ผู้ใช้บริการเมื่อได้รับยอด 50% ที่เหลือแล้ว
เงื่อนไขการชำระเงินนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนงานและระยะเวลาส่งงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

6. แจ้งการชำระเงินเพื่อเริ่มดำเนินการแปล โดย:

  • ส่ง SMS มาที่ 081-625-2552
  • ส่งอีเมล gdmtranslation@gmail.com โดยแจ้ง ธนาคารที่ชำระเงิน (ช่องทางที่ทำการชำระ) ยอด วัน-เวลา ซึ่งจะเป็นทางที่รวดเร็วที่สุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการแปลในทันที
  • โทรศัพท์แจ้งการโอนเงิน โดยแจ้ง ธนาคารที่ชำระเงิน (ช่องทางที่ทำการชำระ) ยอด วัน-เวลา
  • กรอกแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินด้านล่าง

***หากท่านผู้ใช้บริการไม่แจ้งการชำระเงิน ทางศูนย์แปลไม่อาจทราบได้ว่ายอดที่ทำการชำระเข้ามาเป็นของท่านใด***

 

วิธีการชำระเงินค่าบริการแปลเอกสาร:

1. ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. เช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จำกัดและกรุณาส่งสำเนาเช็คให้ทางอีเมล
3. ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ ชำระผ่านทางบัญชี Stripe, Line Pay
4. ชำระเงินสดด้วยตัวท่านเองที่ศูนย์แปล (สามารถชำระได้ตั้งแต่ 10:00-17:00 เท่านั้น)

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 41 ซอยโชคชัย 4 ซอย32 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105563012998

 

วิธีการส่งมอบงานแปล
ทางศูนย์แปลเอกสารสามารถส่งงานแปลให้ได้ทาง