รับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน

ศูนย์แปลเอกสาร ศูนย์แปลภาษานานาชาติ 

ทีมแปลคุณภาพ คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม มีตราประทับรับรองคำแปล

รับแปลเอกสาร - แปลเอกสาร บริษัทแปลเอกสาร

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้เรา GDM TRANSLATION สามารถรองรับงานแปลเอกสารได้ทุกประเภท ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกระดับ และด้วยประสบการณ์ที่ได้จากการแปลเอกสารของเรานั้น ทำให้การคำนวนราคาแปลเอกสารเป็นไปอย่างยุติธรรม ลูกค้าส่วนใหญ่พอใจกับราคาและคุณภาพงานแปลของเรา จึงทำให้เป็นที่มาของคำว่า "Experience the Professional"


งานแปลเอกสารทุกงานของเรา
 ผ่านการอ่านทบทวนโดยนักแปล และผู้ตรวจสอบงานแปลก่อนส่งทุกครั้ง (เว้นแต่ลูกค้าจะของานเร่งด่วนก่อนกำหนดเวลาส่ง ซึ่งเราจะแจ้งและกำชับว่า เรายังไม่ได้ทำการตรวจสอบงานแปล) เมื่อมีการแก้งานแปล หรือลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม เรายินดีรับผิดชอบ และปรับแก้ไขให้ลูกค้า

เอกสารที่เราแปลทุกประเภท
 ไม่ว่าจะเป็นการแปลคู่มือ แปลคำโฆษณา แปลใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ เราล้วนแล้วแต่ใช้ผู้ที่มีความสามารถในการตีความภาษา ซึ่งการแปลเอกสาร ไม่ใช่อาศัยเพียงแต่ความรู้ด้านภาษาเท่านั้น ผู้แปลต้องมีความสามารถในการตีความ และเล่นคำ หรือใช้คำที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทางศูนย์แปลมีความภาคภูมิใจในทีมงานแปลทุกท่านของเรา เนื่องจากทีมงานแปลทุกท่านล้วนแล้วแต่ผ่านประสบการณ์แปล และการอ่านมากมาย จึงทำให้แปลเอกสารออกมาได้อย่างถูกต้อง

บริการแปลเอกสารทุกประเภท

แปลเอกสารทางธุรกิจ

รวมถึง แปลงบดุล แปลใบปลิว แปลสิทธิบัตร แปลใบแจ้งหนี้ แปลฉลากสินค้า แปลใบสำคัญรับ แปลใบสำคัญจ่าย แปลใบเสนอราคา แปลใบเสร็จรับเงิน แปลทะเบียนการค้า แปลงบกำไรขาดทุน แปลสโลแกนบริษัท แปลทะเบียนพาณิชย์ แปลใบแจ้งค่าบริการ แปลเอกสารทางบัญชี แปลรายงานการประชุม แปลหนังสือบริคณห์สนธิ แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์ แปลหนังสือรับรองนิติบุคคล แปลหนังสือคู่มือการใช้สินค้า แปลหนังสือรับรองการทำงาน แปลโบชัวร์ (แผ่นพับโฆษณา) แปลหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นต้น
แปลเอกสารราชการ

รวมถึง แปลใบรบ. แปลใบหย่า แปลสูติบัตร แปลใบขับขี่ แปลมรณบัตร แปลใบขับขี่ แปลใบสด 43 แปลทะเบียนรถ แปลพาสปอร์ต แปลโฉนดที่ดิน แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลทรานสคริปต์ แปลทะเบียนบ้าน แปลใบรับรองโสด แปลทะเบียนสมรส แปลทะเบียนราษฏ์ แปลเอกสารราชการ แปลบัตรประชาชน แปลหนังสือเดินทาง แปลใบรับรองแพทย์ แปลใบประกาศนียบัตร แปลใบเปลี่ยนนามสกุล แปลเอกสารทางการศึกษา  แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม แปลหนังสือรับรองความประพฤติ แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร แปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว เป็นต้น
แปลเอกสารทางกฎหมาย

รวมถึง แปลคำสั่งศาล แปลสัญญาเช่า แปลใบแจ้งความ แปลงานกฎหมาย แปลสัญญาจ้างงาน แปลสัญญาก่อสร้าง แปลสัญญาทางธุรกิจ แปลหนังสือค้ำประกัน แปลหนังสือมอบอำนาจ แปลใบรับรองการเสียภาษี แปลเอกสารหลักฐานทางคดี เป็นต้น
แปลเอกสารวิชาการ

รวมถึง แปลงานวิจัย แปลบทคัดย่อ แปลวิทยานิพนธ์ แปลงานดุษฎีนิพนธ์ แปลงานวิทยาศาสตร์ แปลงานคณิตศาสตร์ แปลงานแพทย์ศาสตร์ แปลงานเภสัชศาสตร์ แปลงานบริหารธุรกิจ แปลงานพยาบาลศาสตร์ แปลงานต่างประเทศ แปลงานวิศวกรรมศาสตร์ แปลงานศิลปกรรมศาสตร์ แปลงานวิจัยต่างประเทศ เป็นต้น
แปลเอกสารคู่มือ

รวมถึง แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร แปลคู่มือรถยนต์ แปลคู่มือเพื่อประมูลงาน แปลคู่มือเครื่องมือการแพทย์ แปลคู่มืออุปกรณ์การแพทย์ แปลคู่มือแพทย์ แปลคู่มือพนักงาน แปลคู่มือทางด้านการบัญชี แปลคู่มือทุกประเภท แปลคู่มืออุตสาหกรรม แปลคู่มืออื่นๆ เป็นต้น
แปลเอกสารอื่นๆ

รวมถึง แปลเรซูเม่ แปลอีเมลล์ แปลเวปไซต์ แปลบทความ แปลสโลแกน แปลหนังสือเรียน แปลบทความนิตยสาร แปลบทความออนไลน์ แปลจดหมายสมัครงาน แปลจดหมายแนะนำตัว แปลบทความหนังสือพิมพ์ เป็นต้น