bulletรับแปลเอกสาร
bulletรับแปลภาษา
bulletรับแปลเอกสารวิชาการ
bulletรับแปลงานวิจัย
bulletรับแปลเอกสารกฏหมาย
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลเว็บไซต์
bulletรับแปลโฆษณา
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับตรวจแก้งาน
bulletรับแปลซับไตเติ้ล
bulletบริการถอดเทปไฟล์เสียง
bulletรับรองที่กรมการกงสุล
bulletรับรองโดยทนายความ
bulletรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาล
bulletแปลภาษา AEC
bulletสมรสกับชาวต่างชาติ
bulletบริการสอนภาษาไทย
bulletบริการล่าม
bulletประวัติ GDM
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่และการเดินทาง
bulletรับรองเอกสาร
bulletบทความโดย GDMTRANSLATION
รับแปลรายงานประจำปี article

รับแปลรายงานประจำปี แปล Annual Report เป็นภาษาอังกฤษ รับแปลคู่มือบริษัท ศูนย์แปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน

ศูนย์รับแปลเอกสาร แปลรายงานประจำปีภาษาอังกฤษ บริษัทแปลภาษา

GDM TRANSLATION

ราคาแปลเอกสารยุติธรรม คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม งานคุณภาพ

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล

   โทร 081-625-2552 หรือ gdmtranslation@gmail.com

รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร ศูนย์แปลเอกสาร 081-625-2552รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร ศูนย์แปลเอกสาร 081-625-2552รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร ศูนย์แปลเอกสาร 081-625-2552

ให้บริการแปลรายงานประจำปี โดยทีมงานอักษรศาสตร์ และคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง


รับแปลรายงานประจำปี - รับแปลภาษาอังกฤษ

หลายๆท่านคงจะสงสัยว่าทำไมจึงต้องแปลรายงานประจำปี เบื้องต้นต้องขออธิบายก่อนว่า รายงานประจำปีคืออะไร รายงานประจำปีคือ เอกสารที่บ่งชี้ถึงการทำงานอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ ครบวงจร โดยเรียงจากการมีแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลแผนประจำปี นำผลที่ได้มาพิจารณากำหนดทิศทางและปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้แล้วรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินตนเองต้องรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย กล่าวคือ รายงานประจำปีเป็นตัวเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกให้เกิดเอกภาพ และเพื่อเป็นการเปิดเผยการดำเนินการขององค์กรสู่ภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทในมุมมองของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการส่วนมากมักจะต้องการอ่านรายงานประจำปีก่อนที่จะเริ่มลงทุน หรือเข้าร่วมค้ากับบริษัทต่างๆ ซึ่งสิ่งที่กล่าวในที่นี้ บริษัทต่างชาติก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกัน โดยบริษัทต่างชาติต้องการ Annual Report ก่อนที่จะต้ดสินใจร่วมงาน ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงต้องเอกสารรายงานประจำปีอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มช่องทางการติดต่อธุรกิจกับต่างชาติ ศูนย์แปลของเราจึงมีบริการแปลรายงานประจำปี เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นค่ะ

 

บริษัทแปลภาษา-นโยบายการรักษางานแปลเป็นความลับ

เพราะเราคือศูนย์แปลมืออาชีพ เราจึงเข้าใจดีว่า งานแปลทุกๆชิ้นที่แปลมา ถึงแม้ว่าจะเป็นฝีมือการแปลของเรา แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงคือเจ้าของเอกสาร ดังนั้น ศูนย์แปลจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยงานแปลทุกชิ้นของลูกค้าผู้ให้เกียรติมาใช้บริการแปลของศูนย์แปล ท่านสามารถมั่นใจ และแน่ใจได้ว่า งานแปลของท่าน จะไม่ถูกเปิดเผยโดยศูนย์แปลอย่างแน่นอนค่ะ หากลูกค้าองค์กรหรือบริษัทต้องการเพิ่มความมั่นใจ สามารถส่งเอกสารลงนามการปกปิดข้อมูลการแปล หรือเนื้อหาภายในเอกสาร ทางเรายินดีลงนามในสัญญาการลงนามนั้น และนอกจากนี้ เรายินดีแก้ไขการ แปลเอกสาร ที่ทำการแปลโดยศูนย์รับแปลเอกสาร ของเรา ซึ่งจะทำการรับประกันงาน โดยจะแก้ไขให้เป็นจำนวน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่ทางเราส่งงานให้แก่ลูกค้า***

การรักษาคุณภาพงาน

  • เราตระหนักดีว่า การที่เราจะดำรงอยู่ได้ในธุรกิจการให้บริการด้านการแปลเอกสารภาษาต่างๆได้เป็นอย่างดีนั้น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือ “ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” โดยทีมงานนักแปลทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสุดความสามารถเพื่อส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด
  • ก่อนที่ทางเราจะตกลงรับงานแปลจากผู้ใช้บริการ จะเน้นย้ำถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ หากต้นฉบับเอกสารที่ผู้ใช้บริการต้องการแปลนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตความเชี่ยวชาญของเรา เราจะไม่รับงานแปลชิ้นดังกล่าว เราจะดำเนินการแปลเฉพาะภาษาและเนื้อหาต้นฉบับที่ทางเรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการแปลในเนื้อหาและภาษานั้นๆอย่างแท้จริง
  • ทีมงานแปลเอกสารมากประสบการณ์ ศูนย์รับแปลเอกสารของเรา คัดสรรทีมนักแปลคุณภาพ แปลเอกสารเป็นอาชีพ มากด้วยประสบการณ์แปลเอกสารอันยาวนาน ทีมนักแปลเอกสารล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารเนื้อหาสลับซับซ้อน หรือแม้แต่การแปลเอกสารเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชาชีพ
  • การตรงต่อเวลา ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารอันยาวนานร่วมสิบปี เป็นสิ่งรับประกันความเชื่อถือจากลูกค้า หากท่านเลือกใช้บริการแปลภาษากับเราไม่ต้องห่วง ตรงเวลาแน่นอน ชัวร์ 100% เสมอต้นเสมอปลาย คำไหนคำนั้น ไม่ผลัด ไม่สายไม่เลื่อน ไม่เบี้ยว
  • มีกระบวนการตรวจสอบ แก้ไขการแปลเอกสารเพื่อให้ได้งานแปลเอกสาร ที่มีคุณภาพเยี่ยม นอกจากทีมงานนักแปลเอกสารที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ และมากประสบการณ์ในการแปลเอกสารแล้ว เรายังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์อักษร เป็นหน่วยคัดกรองงานแปลเอกสาร เพื่อตรวจสอบงานแปลเอกสารอย่างละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อให้ได้งานแปลเอกสารที่มีคุณภาพ สมบูรณ์แบบ ก่อนถึงมือลูกค้า
  • ติดต่อเราได้ทุกเวลา หากท่านต้องการใช้บริการแปลภาษากับเรา สามารถติดต่อกับเราได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ หรือจะมาเองที่สำนักงานเลยก็ได้ ศูนย์แปลเอกสาร มีทีมงานพร้อมบริการท่านด้วยใจ ตลอด 24 ชั่วโมง (ทางโทรศัพท์) สามารถเดินทางมายังศูนย์แปลได้โดยศูนย์แปลจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09:00-19:00 น. (จันทร์-เสาร์)

  

หาที่แปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร
 
คำคันหา: รับแปลรายงานประจำปี | รับแปลรายงานบริษัท | รับแปลคู่มือบริษัท | รับแปลประวัติบริษัท | รับแปล Annual Report 

 
แปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญาแต่งตั้ง article
รับแปลสัญญาจ้างเหมา
รับแปลสัญญาจำนำ
รับแปลสัญญาว่าจ้าง
รับแปลสัญญาจำนอง
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท article
รับแปลงบการเงิน article
รับแปลสัญญาเช่าซื้อ