ReadyPlanet.com
dot
รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสารวิชาการ
รับแปลงานวิจัย
dot
Newsletter

dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletบทความโดย GDMTRANSLATION
รับรองกระทรวง

รับรองเอกสารกระทรวง รังรองเอกสารที่กงสุล แปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอสการราชการ รับรองเอกสารขอวีซ่า

บริษัทแปลเอกสาร เดินเรื่องรับรองกระทรวง รับรองเอกสารที่สถานฑูต รับรองเอกสาร

GDM TRANSLATION หรือ GRAND MERCANTILE TRANSLATION

ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เดินเรื่องทุกวัน จันทร์-ศุกร์

   โทร 081-625-2552 / Fax: 02-115-5898 

Email : gdmtranslation@gmail.com 

Line: @gdmtranslation (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน บริษัทแปลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

 เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-17:30


รับรองเอกสาร - กระทรวงการต่างประเทศ

 การรับรองเอกสารแปล โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสาร  เป็นการตรวจรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราจากนายทะเบียน (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ ตรงตามต้นฉบับ เป็นต้น

 

เอกสารที่สามารถนำไปรับรองได้ เช่น สูติบัตร มรณบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่หน่วยงานราชการต่างๆออกให้

ขั้นตอนการ รับรองเอกสาร มีดังต่อไปนี้

1. จัดเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษ แนบชุดคู่กับต้นฉบับ

2. นำไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

3. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองฉบับแปล และรับรองสำเนา)

4. รอรับเอกสารคืน 3 วันทำการ (หากฝากศูนย์แปลดำเนินการให้ ชำระค่า Service เพิ่ม 800-1000 บาท)

ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปล (เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และเจ้าหน้าที่จะคืนให้)

2. สำเนาเอกสารที่จะให้แปลอย่างละชุด โดยไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ

5.หนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ทางบริษัทแปลดำเนินการแทนท่าน

ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะให้ศูนย์แปลเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ สามารถ download หนังสือมอบอำนาจเพื่อเดินเรื่องรับรองเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ หรือ หากต้องการไฟล์ประเภท Word ทางเรายินดีส่งเอกสารให้ทางอีเมลค่ะ เพื่อสะดวกต่อการกรอกเอกสารในรูปแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์

 หนังสือมอบอำนาจเดินเรื่องรับรองกระทรวง

หาที่แปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลเอกสารCopyright © 2009-2012 All Rights (Design and Content) Reserved by GRAND MERCANTILE LIMITED PARTNERSHIP (สงวนสิทธิ์ห้ามผู้ใด ดัดแปลง เลียนแบบ เนื้อหา และการออกแบบหน้าเว็บไซต์)

รับแปลเอกสาร|รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลเอกสารด่วน | รับแปลภาษา | รับแปลสัญญา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์
ที่อยู่ :  เลขที่ 41 ซอยโชคชัย 4 ซอย 32 ถนนโชคชัย 4 เขต :  ลาดพร้าว แขวง : ลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์โทร : 081-625-2552     มือถือ :  081-625-2552
อีเมล : gdmtranslation@gmail.com
แฟกซ์ : 02-115-5898
เว็บไซต์ : https://www.gdmtranslation.com