bulletรับแปลเอกสาร
bulletรับแปลภาษา
bulletรับแปลเอกสารวิชาการ
bulletรับแปลงานวิจัย
bulletรับแปลเอกสารกฏหมาย
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลเว็บไซต์
bulletรับแปลโฆษณา
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับตรวจแก้งาน
bulletรับแปลซับไตเติ้ล
bulletบริการถอดเทปไฟล์เสียง
bulletรับรองที่กรมการกงสุล
bulletรับรองโดยทนายความ
bulletรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาล
bulletแปลภาษา AEC
bulletสมรสกับชาวต่างชาติ
bulletบริการสอนภาษาไทย
bulletบริการล่าม
bulletประวัติ GDM
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่และการเดินทาง
bulletรับรองเอกสาร
bulletบทความโดย GDMTRANSLATION
อัตราค่าบริการ

รับแปลเอกสารราคาถูก ราคาแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร แปลเอกสารถูก แปลเอกสารด่วน

ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษานานาชาติ แปลเอกสารที่ไหนดี

 GDM TRANSLATION หรือ GRAND MERCANTILE TRANSLATION

ราคาแปลเอกสารยุติธรรม คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม งานคุณภาพ

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล

   โทร 081-625-2552 หรือ gdmtranslation@gmail.com

 แปลเอกสารถูก ราคานักศึกษา

พิเศษสำหรับน้องๆนักศึกษา 

เรามีบริการแปลเอกสารราคาถูก คุณภาพดีโดยทีมงานนักศึกษาปริญญาโทและเอก ผู้มีเชี่ยวชาญการแปลเฉพาะด้าน ทีมงานนักเรียนทุน เกียรตินิยม มหาวิทยาดัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โทรสอบถามได้ที่ 081-625-2552

Tel/Fax: 02-115-5898

ค่าบริการแปลเอกสาร

ทางศูนย์แปลมีการคำนวนค่าบริการแปลเอกสาร ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมแก่ลูกค้า โดยการคำนวนราคานั้นจะอ้างอิงจากต้นฉบับว่าเป็นเนื้อหาประเภทใด และประเมินระยะเวลาที่สามารถนำส่งให้แก่ผู้ใช้บริการได้

ราคาแปลเอกสาร
ประเภทเอกสารรับแปล ราคาแปลเอกสาร
รับแปลเอกสารทั่วไป ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาอังกฤษ ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาไทย ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลเอกสารบริษัท ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาลาว ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาเวียดนาม ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาเขมร ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาพม่า ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาจีน ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาญี่ปุ่น ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาเกาหลี ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาฝรั่งเศส ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลเอกสารกฏหมาย ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลสัญญา ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลเอกสารด่วน ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลบทคัดย่อ ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลบทความงานวิจัย ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาเยอรมัน ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษามาเลเซีย ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาดัทช์ ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษานอร์เวย์ ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาฟินแลนด์ ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาฮินดี ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาสเปน ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาอิตาลี ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษาอาราบิก ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลสิทธิบัตร ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลโฆษณา ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลเว็บไซต์ ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลเอกสารราชการ ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลเอกสารขอวีซ่า ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลงบการเงิน ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลรายงานประจำปี ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลรายงานการประชุม ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลเอกสารทุกประเภท ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา
รับแปลภาษานานาชาติ ราคาแปลขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและระยะเวลา

 

ราคาการรับรองเอกสาร
รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม 350-750  /หน้า (ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหา)
รับรองเอกสารโดยทนายความ (Notary Public) 1000-1500 / หน้า (ราคาขึ้นอยู่กับเอกสาร)
เดินเรื่องรับรองกระทรวงการต่างประเทศ 800 / ครั้ง / ครอบครัว / บริษัท 
ค่านิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศ ชุดละ 400 บาท (ชำระแก่กระทรวง)

 

การคำนวนราคาแปลจะเป็นไปตามข้อมูลดังต่อไปนี้:

1. สำหรับไฟล์ MS Word อัตราค่าบริการแปลเอกสาร จะคำนวนจาก 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 16 และมีจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 350 คำ

2. สำหรับไฟล์ PDF คิดค่าบริการจากต้นฉบับ ซึ่งราคาจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทของข้อมูลในเอกสาร

3. กรณีที่มีรูปภาพประกอบ หรือ ตาราง และผู้ใช้บริการต้องการแปลในส่วนนั้น อาจมีค่าบริการเพิ่ม หรืออาจไม่มีหากเนื้อหามีจำนวนน้อย

4. กรณีที่มีรูปภาพประกอบ หรือ ตาราง และผู้ใช้บริการไม่ต้องแปลในส่วนนั้น ทางศูนย์แปลจะคิดราคาแปลเอกสารจากจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 400 คำต่อหน้า

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ 081-625-2552 หรือส่งเอกสารให้ประเมินราคาที่แท้จริงได้ทาง email: gdmtranslation@gmail.com  หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัทได้ค่ะ


ค่าบริการในการรับรองเอกสาร

ค่าบริการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ ชุดละ 400 บาท (ต้นฉบับ-ฉบับแปล)

ค่าบริการเดินเรื่องรับรอง Service Charge เริ่มต้นที่ 800 บาท

ค่าบริการแปลเอกสารที่จะนำไปรับรอง - ขึ้นอยู่กับเอกสารว่าเป็นเอกสารประเภทใด

ค่าธรรมเนียมรับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม เพื่อใช้รับรองงานประมูล หน้าละ 300-1200 บาท (ราคาไม่รวมค่าบริการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม)

ค่าบริการรับรองทนายความ หรือ Notary Public เพื่อใช้รับรองเอกสารที่ต้องการนำไปขึ้นแสดงในชั้นศาล หน้าแรก 1500 บาท หน้าต่อๆไป 1200-1000 บาท (หากมีจำนวนหน้าเยอะสามารถต่อรองราคาได้)


ลูกค้าสามารถโทรสอบถามราคาแปลเอกสารได้ที่ 081-625-2552  หรือส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ที่ gdmtranslation@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

 

 

หาที่แปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร

 

Tag: รับแปลเอกสารราคาถูก | ราคาแปลเอกสาร | หาที่แปลเอกสาร | รับแปลภาษา | ราคาแปลถูก | รับแปลภาษาไทย | รับแปลภาษาอังกฤษ | รับรองเอกสาร | รับแปลบทคัดย่อ | แปลบทคัดย่อดี | แปลบทคัดย่อถูก | รับแปลบทความ | แปลบทความ | แปลงานวิจัย | รับแปลงานวิจัย | รับแปลงานนักศึกษา | แปลงานนักศึกษา | รับแปลคู่มือ | แปลเอกสารกฏหมาย | แปลสัญญา | แปลเว็บไซต์ | แปลไทยเป็นอังกฤษ | 


สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามเบื้องต้นได้ที่นี่ค่ะ

 

 


ชื่อ-นามสกุล :  *
หมายเลขติดต่อกลับ :  *
Email :  *
ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน :
บริการ : แปลเอกสาร/แปลภาษา
แปลและรับรองเอกสาร
อื่นๆ
ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :
ประเภทเอกสาร :  *
ภาษาต้นฉบับ :  *
ภาษาที่ต้องการ :  *
กรุณาแนบเอกสาร :
วันที่ประสงค์รับงาน :  *
จัดทำ Artwork : ต้องการ
ไม่ต้องการ
จัดส่งเอกสาร : EMS (100 บาท)
Email
รายละเอียดเพิ่มเติม :