ReadyPlanet.com
dot
รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสารวิชาการ
รับแปลงานวิจัย
dot
Newsletter

dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletบทความโดย GDMTRANSLATION
รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน รับแปลงานด่วน รับแปลภาษาด่วน หาที่แปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน ศูนย์แปลเอกสาร

ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษานานาชาติ รับแปลบทคัดย่อด่วน แปลสัญญาด่วน

GDM TRANSLATION

 "Experience the Professional"

โทร: 081-625-2552 หรือ gdmtranslation@gmail.com

ส่งไลน์ได้แล้ววันนี้ที่: @gdmtranslation 

 

Line: @gdmtranslation (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน บริษัทแปลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


ติดต่อ แปลเอกสารด่วน แปลภาษาด่วน แปลภาษาอังกฤษด่วน ที่ 081-625-2552 หรือ gdmtranslation@gmail.com

บริการแปลเอกสารด่วน แปลงานด่วน ศูนย์แปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน - รับแปลภาษาด่วน ศูนย์แปลเอกสารด่วน

ทางศูนย์แปล GDM TRANSLATION ยินดีมอบการบริการแปลเอกสารด่วน ให้แกลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเอกสารไปใช้งานได้ทันที เนื่องจากการติดต่อสื่อสารในบางครั้งจำเป็นต้องใช้การเร่งด่วน ดังนั้นทาง GDM TRANSLATION จึงมีบริการเพื่อตอบสนองความเร่งด่วนต่างๆให้แก่ลูกค้าทุกท่านโดยเราสามารถแปลเอกสารด่วนได้วันละ 10 หน้า เป็นอย่างต่ำ ซึ่งทางศูนย์แปล พร้อมให้บริการ รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน แก่ลูกค้าทุกๆท่าน เนื่องจาก 

- ทางศูนย์มีนักแปลประจำที่คอยให้บริการ รับแปลเอกสารด่วน แก่ลูกค้าทุกท่าน

- ทางศูนย์สามารถให้บริการ รับแปลเอกสารด่วน (จำกัดการแปลเอกสารบางประเภทค่ะ)***

รับแปลเอกสารด่วนทุกประเภททุกชนิด ( รอรับได้ ) รับแปลบทความ/ รับแปล ภาษาไทย-อังกฤษ/ อังกฤษ-ไทย/ ข้อความ/ รับแปลเอกสารจดทะเบียนบริษัท/ นิติบุคคล/ เอกสารทางกฎหมาย/ ทางการแพทย์/ แปลเอกสารราชการ/ แปลเอกสารชิปปิ้งนำเข้าส่งออก/ แปลเอกสารศุลกากร / แปลงบการเงิน /แปลรายงานการประชุม /แปลเอกสารขอวีซ่า/ แปลเอกสารแต่งงาน/ แปลสัญญาด่วน/ แปลเอกสารประกันภัย ฯลฯ*****

รับแปลเอกสารด่วน  ของทางศูนย์แปล สามารถให้บริการ แปลเอกสาร กับทางองค์กร และบริษัทห้างร้าน ที่ต้องการใช้เอกสารด่วน เพื่อนำไปใช้ต่อได้อย่างรวดเร็ว เรายึดถือ ความถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน เป็นหลัก 

ทางศูนย์รับแปลเอกสาร สามารถให้บริการ รับแปลเอกสารด่วน รอรับได้ใน 3 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • เฉพาะภาษาอังกฤษแปลเป็นไทย และ ภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • บทคัดย่อ / Abstract
  • บทความ / วารสาร / งานวิจัย
  • เอกสารราชการ (รอรับได้ภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้น โฉนดที่ดิน ภงด 90, ภงด 30, ภงว 3, ภงด 91, statement bank) 
  • เอกสารสัญญา เอกสารจดหมาย ฯลฯ (ไม่เกิน 2 หน้า A4 Font Angsana New 16)
  • เอกสารที่มีจำนวน ไม่เกิน 3 หน้า
  • งบการเงินบริษัท ไม่เกิน 10 หน้า
  • รับส่งงานทาง อีเมลล์ (สามารถถ่ายรูป หรือสแกนเอกสารส่งมาได้ค่ะ)
  • ลูกค้าพร้อมชำระค่าใช้จ่ายทันที หลังได้รับการแจ้งประเมินราคาแปลเอกสารด่วน และเมื่อโอนค่าใช้จ่ายแล้ว สามารถแจ้งยืนยันกลับทาง E-Mail หรือ SMS เพื่อให้เริ่มแปลงานได้เลยค่ะ

รับประกันเอกสารทุกชิ้นแปลโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ 100% ไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยแปลใดๆ ทั้งสิ้น รับประกันคุณภาพ และความถูกต้องของงานแปล 

ท่านสามารถติดต่อบริการเราได้ ที่ โทร 081-625-2552 หรือ ส่งอีเมลล์เพื่อประเมินราคาแปลเอกสาร ที่ gdmtranslation@gmail.com

*** หมายเหตุ: เงื่อนไขนี้สำหรับคู่ภาษาไทยและอังกฤษเท่านั้นค่ะ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ กรุณาสอบถามอีกทีค่ะ

***หมายเหตุ: ราคาอาจสูงกว่าการแปลระยะเวลาปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิวของงานและความเร่งด่วน


รับแปลเอกสารราชการด่วน - แปลเอกสารขอวีซ่าด่วน

ศูนย์แปลให้บริการแปลเอกสารราชการด่วนสำหรับลูกค้าทุกๆท่านเพื่อที่ท่านจะได้นำไปรับรองประกอบการขอวีซ่า หรือติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้ ซึ่งเอกสารราชการที่ศูนย์แปลรับแปลด่วนนั้นราคาจะอยู่ในมาตรฐาน สามารถใช้รับรองที่กรมการกงศุลได้อย่างแน่นอนค่ะ พร้อมกันนี้ ศูนย์แปลเรายังประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องให้เอกสารทุกๆประเภท โดยไม่คิดค่าบริการรับรองเพิ่มเติมค่ะ (เว้นแต่รับรองโดยทนายความและผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม)

เอกสารขอวีซ่าส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องแปลด่วนนั้นประกอบด้วย แปลบัตรประชาชนด่วน แปลทะเบียนบ้านด่วน แปลทรานสคริปด่วน แปลใบเกรดด่วน แปลใบขับขี่ แปลสูติบัตรด่วน แปลใบแจ้งเกิดด่วน แปลมรณบัตรด่วน แปลใบแจ้งตายด่วน แปลใบเปลี่ยนชื่อด่วน แปลใบเปลี่ยนนามสกุลด่วน แปลใบสมรสด่วน แปลทะเบียนสมรสด่วน แปลใบหย่าด่วน แปลทะเบียนหย่าด่วน แปลใบทะเบียนพาณิชย์ด่วน แปลทะเบียนพาณิชย์ด่วน แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัทด่วน แปลหนังสือรับรองบริษัทด่วน แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนด่วน แปลหนังสือจดทะเบียนการค้าด่วน แปลหนังสือบริคณฑ์สนธิด่วน แปลประกาศนียบัตรด่วน แปลใบประกาศด่วน แปลเอกสารราชการด่วน แปลหนังสือรับรองด่วน แปลหนังสือรับรองสถานะภาพด่วน แปลหนังสือเดินทางด่วน


รับแปลบทคัดย่อด่วน - แปลงานวิจัยด่วน

ในบางครั้งน้องๆนักศึกษาต้องการส่งงานให้อาจารย์ตรวจด่วน ดังนั้น ศูนย์แปลเราจึงมีบริการแปลบทคัดย่อด่วน งานแปลคุณภาพสามารถใช้ส่งให้อาจารย์ได้เลยค่ะ โดยเอกสารของเราจะจัดหน้าให้สามารถพร้อมส่ง เพียงแค่น้องๆไปตรวจสอบชื่อในบทคัดย่อที่แปลด่วนว่าสะกดถูกต้องหรือไม่เท่านั้นเองค่ะ


วิธีใช้บริการแปลเอกสารด่วน 

1. ส่งเอกสารที่ต้องการแปลด่วน เข้าอีเมลล์เพื่อประเมินราคา : gdmtranslation@gmail.com

2. รอทางทีมงานตอบกลับ (ไม่เกิน 10 นาที) หากด่วนจริงๆ โทรศัพท์สอบถามราคาได้เลยค่ะที่ 081-625-2552

3. ทีมงานแจ้งราคาแปลเอกสารด่วนให้แก่ลูกค้า พร้อมรายละเอียดการชำระเงิน

4. ลูกค้าชำระเงินพร้อมแจ้งการชำระเงินทางอีเมลล์ (สำคัญมากค่ะ) เท่านั้น (เนื่องจากแจ้งทางโทรศัพท์ทีมงานไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นงานใดค่ะ)

5. ลูกค้ารอรับเอกสารที่แปลตามกำหนดการ หรือเข้ามารับเอกสารด่วนได้ที่ออฟฟิสค่ะ

หาที่แปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร

คำค้นหา: รับแปลเอกสารด่วน | รับแปลภาษาด่วน | แปลเอกสารด่วน | แปลบทคัดย่อด่วน | ต้องการแปลงานด่วน | รับแปลภาษาอังกฤษด่วน | แปลหนังสือรับรองด่วน | แปลงานด่วน | แปลงานวิจัยด่วน | แปลเอกสารขอวีซ่าด่วน


 

ลูกค้าสามารถขอใบเสนอราคาโดยการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ค่ะ

 


ชื่อ-นามสกุล :  *
หมายเลขติดต่อกลับ :  *
Email :  *
ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน :
บริการ : แปลเอกสาร/แปลภาษา
แปลและรับรองเอกสาร
อื่นๆ
ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :
ประเภทเอกสาร :  *
ภาษาต้นฉบับ :  *
ภาษาที่ต้องการ :  *
กรุณาแนบเอกสาร :
วันที่ประสงค์รับงาน :  *
จัดทำ Artwork : ต้องการ
ไม่ต้องการ
จัดส่งเอกสาร : EMS (100 บาท)
Email
รายละเอียดเพิ่มเติม :


Copyright © 2009-2012 All Rights (Design and Content) Reserved by GRAND MERCANTILE LIMITED PARTNERSHIP (สงวนสิทธิ์ห้ามผู้ใด ดัดแปลง เลียนแบบ เนื้อหา และการออกแบบหน้าเว็บไซต์)

รับแปลเอกสาร|รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลเอกสารด่วน | รับแปลภาษา | รับแปลสัญญา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์
ที่อยู่ :  เลขที่ 41 ซอยโชคชัย 4 ซอย 32 ถนนโชคชัย 4 เขต :  ลาดพร้าว แขวง : ลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์โทร : 081-625-2552     มือถือ :  081-625-2552
อีเมล : gdmtranslation@gmail.com
แฟกซ์ : 02-115-5898
เว็บไซต์ : https://www.gdmtranslation.com